Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2016

crystalll
12345678
Reposted fromdzony dzony viadepresja depresja

March 02 2016

crystalll
8995 8dbd 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viarecommencer recommencer
crystalll
Reposted frommayamar mayamar viatwice twice

February 23 2016

crystalll
Budapest ♥
Reposted fromlaetitia77 laetitia77 viasurpriseme surpriseme
crystalll
7767 4c61 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viasurpriseme surpriseme
crystalll
(...)bezsenność,ta suka, która uważa się za moją najlepszą przyjaciółkę.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Zazdrośnice
Reposted fromnyaako nyaako viaviajero viajero
crystalll
Cholernie brakuje mi motywacji. Do wszystkiego. Nie widzę sensu, nie czuję potrzeby. Są takie chwile, w których coś we mnie uderza i krzyczy: teraz dasz radę, weź się za siebie, bo kto, jeśli nie ty? A chwilę później ten sam głos pyta: a tak w ogóle, to po co to robisz? I to jest najlepszy moment żeby odpuścić, poddać się, tak po prostu, bez jakichkolwiek pytań, bez pragnień, których nigdy nie było. Więc odpuszczam i po raz kolejny przegrywam życie.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaviajero viajero
1750 ca5f 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viaretaliate retaliate
crystalll
Reposted frommesoup mesoup viatwice twice
crystalll
9270 375d 390
Reposted fromfungi fungi viadepresja depresja
crystalll
crystalll
"An accurate depiction of the impact of technology in social circles."
crystalll
6497 7bf0 390
Reposted fromlaserpony laserpony viaWecanbeheroes Wecanbeheroes

January 12 2016

5367 dac8 390
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viabrzask brzask
crystalll
0984 fd4d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice

January 03 2016

crystalll
grafika grunge, friends, and nature
Reposted fromweightless weightless viadiedrunk diedrunk
crystalll
grafika style
Reposted fromweightless weightless viasurpriseme surpriseme
crystalll
6445 08e5 390
crystalll
9340 7856 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl